Tinus Lustig


Ik ben Tinus Lustig, sta op de kieslijst namens de Vrije Socialisten.

Ik hoop dat ik u mag vertegenwoordigen in de Gemeenteraad en zal dit naar eer en geweten doen.

Mijn motto, Niet tegen elkaar - maar met elkaar leven.

Hg. Tinus Lustig

Terug