Frits Piekhaar


Ik ben Frits Piekhaar en sta op de kieslijst namens de Vrije Socialisten DH.
Ik nodig u uit om op 21 maart deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en gebruik te maken van uw verworven recht om te stemmen.

Geef geen verkeerd signaal af aan uw kinderen door geen gebruik te maken van uw recht. Wees betrokken bij uw leefomgeving en neem uw verantwoordelijkheid.
Ga stemmen op die persoon waarvan u denkt dat hij of zij u goed vertegenwoordigt en zich inzet voor uw medebewoners van onze mooie stad.

Ik hoop dat u stemmen gaat en dat ik u vertrouwen krijg.
“Ook wanneer u niet aan de politiek denkt, denkt de politiek wel aan u”.

Met een warme en hartelijke groet,
Frits Piekhaar

Terug