Werkgelegenheid

    De Gemeente dient zich in te zetten voor het creëren en behouden van voldoende werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de techniek, groene energiewinning, medische zorg, dienstverlening en recreatieve sector.

·    De gemeentelijke organisatie dient zich in te zetten middels integratie- en participatietrajecten om mensen aan werk te helpen.

·    Den Helder moet de defensiehoofdstad van Nederland worden. Den Helder heeft alle voorzieningen op het gebied van opleiding en onderhoud immers al in huis.

·    Ondernemers, en in het bijzonder de kleine ondernemers, verdienen de steun van de gemeente.

·    Kleinschalig – en duurzaam ondernemen en innovatief ondernemerschap, dienen door de Gemeente extra te worden gestimuleerd.

·   Duurzame ontwikkeling van landbouw dient versterkt te worden.

 Terug