Toerisme en Recreatie

Toerisme dient te worden bevorderd, maar niet ten koste van de rust en ruimte.


Stad aan het Wad dient te worden promoot met zeilvaarten, het eigen ondernemerschap dient te worden gestimuleerd.

Het ontwikkelen van een boulevard van het centrum Julianadorp naar de kust dient te worden herzien. De effecten daarvan voor het centrum van Den Helder, voor het milieu en de veiligheid dienen hierbij nader onderzocht te worden.

In het jaarlijks programma dienen mogelijkheden voor recreatie op elkaar te worden afgestemd.

De gemeente dient, waar nodig, financieel bij te dragen aan de kosten van muziekfestivals en andere uitingen van kunst en cultuur, met uitsluiting van die in natuurgebieden.

Van het atelier in de duinen (pompgemaal) dient meer gebruik te worden gemaakt en niet te worden verkocht.

Opbrengst toeristenbelasting dient te worden uitgegeven aan toerisme en recreatie en bij te veel aan opbrengsten aan cultuur en sport.

Bereikbaarheid van het strand dient vergroot met de kust-bus.

Terug