Milieu en Natuur

Verdere structurele aantasting van de rust en het vrije uitzicht op strand dient een halt toegeroepen te worden; geen verdere uitbreiding van het aantal strandhuisjes op het strand binnen de gemeente Den Helder.

De Kanoroute dient nog aantrekkelijker gemaakt te worden door langs het fietspad op sommige delen (westkant) heggen en huismussenhofjes te plaatsen.

De Vrije Socialisten zijn voorstanders van een bosachtig park tussen de verlengde Zuiderhaaks en ’t Laar aan de kant van de Langevliet. Dit ter compensatie van de verstedelijking van de groene Koegraspolder. Binnenstedelijk bouwen verdient de voorkeur.

Den Helder als groene assemblage; Dit dient te worden bewerkstelligd met een service- en onderhoudshaven voor de windmolenparken op zee.

De kapvergunning voor openbare ruimte dient behouden te blijven en de her-plantplicht gehandhaafd.
De gemeente dient bij de uitvoering van werkzaamheden rekening te houden met beschermde dieren en planten, vooral tijdens de broedtijd.

Duurzaamheid en het beperken van de ecologische voetprint moet door de gemeentelijke organisaties meer worden aangemoedigd.

Grote evenementen op natuurgebied dienen te worden georganiseerd, om interesse te wekken en vast te houden bij de burger
Terug