Verkeer en vervoer

Door het toenemend toerisme en de bouw van Julianadorp-oost vragen de nu al ontstane verkeersknelpunten in het centrum van Julianadorp om een duurzame oplossing. Daarvoor zal alleen een compleet Noorderhaaks, dus een volledige ringweg, de juiste oplossing zijn voor de verkeerstromen en de veiligheid van alle weggebruikers.

Problematiek met betrekking tot het TESO-verkeer dient te worden opgelost door het stimuleren van openbaar vervoer en een transferium voor de Texelse boot.

Voor de gemeente Den Helder is het van groot belang goed bereikbaar te zijn. De fractie van de Vrije Socialisten gaat zich inzetten voor een betere bereikbaarheid. Hieronder valt onder andere: Aansluitende 15 minutenverbinding naar Alkmaar, de Kustbus, het “1 euro ticket” voor de busverbinding tussen Julianadorp en Den Helder herinvoeren, een Buurtbus voor ouderen en gehandicapten die in een sociaal isolement (dreigen te) raken.

Terug


Fietsers dienen te allen tijde voorrang gegeven te worden, te beginnen op rotondes.

Mogelijkheden dienen te worden onderzocht om veteranen een lokale openbaar vervoerpas te verstrekken.