Stadsvernieuwing en Wonen.

Het parkeerbeleid dient herzien te worden

Een autoluwe binnenstad dient aangemoedigd te worden, zie punt 7, ‘Verkeer en Vervoer’.

Eenieder heeft recht op onderdak, in welke vorm dan ook.

Uitbreiden van betaalbare sociale- en generatiebestendige woningbouw, bedoeld voor starters en ouderen. Het mag niet zo zijn dat starters pas na jaren ook maar kans hebben op een huurwoning. Puntensysteem moet zodanig worden aangepast dat Nieuwediepers eerder in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 

Herbestemmen van leegstaande gebouwen verdient de voorkeur boven nieuwbouw.

Bij nieuwbouwprojecten dienen minimaal drie huismussenkasten per bouwproject geplaatst te worden.

Maatregelen nemen tegen de leegloop van Den Helder door het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken, welzijn, onderwijs en natuur.


Terug


Bij de verdere ontwikkeling van het stadshart is het uitgangspunt een sluitende financiële begroting.

De rol van Zeestad wordt herzien op het moment dat de ontwikkeling van het stadshart afgerond is, tevens moet de rol van de gemeenteraad worden herzien.