Verkiezingsprogramma van de Vrije Socialisten
Gemeenteraadsverkiezingen Den Helder 2018

Lokale socialistische politiek wordt door de Vrije Socialisten bedreven!Eenieder moet in vrijheid mee kunnen beslissen over de inrichting van de lokale samenleving. 

Wij vinden dat er met eenieder respectvol om moet worden gegaan en dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid, zoals dit in artikel 20 van de Nederlandse grondwet benoemd wordt. 

Wij noemen dit menselijke waardigheid. Naast menselijke waardigheid staat ook gelijkwaardigheid hoog bij ons in het vaandel. 

Elkaar niet tolereren, maar accepteren, geen discriminatie maar gelijke kansen voor iedereen. 

De mogelijkheden van mensen zijn echter niet altijd gelijk. Door elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen geven we alle mensen een kans op een gelukkig en menswaardig bestaan. 

Dit noemen wij solidariteit.
Deze drie aspecten vormen de grondslag van de Vrije Socialisten.

Bovenstaande zijn tevens onze speerpunten.