Ik ben Dirk Pastoor, lijsttrekker namens De Vrije Socialisten DH tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen welke op 21 maart worden gehouden.
Ik hoop dat ik u mag vertegenwoordigen in de Gemeenteraad.
Ik beloof u dat ik dit naar eer en geweten zal doen en mij voor 100% zal inzetten voor de Sociaal en Maatschappelijk zwakkeren in onze samenleving.
Ik zal dit doen voor jongeren en de ouderen.

Ik hoop op uw stem.

Hartelijke groet.
Dirk Pastoor

Terug