Sinds 2012 bestaan de Vrije Socialisten, opgericht en ontstaan vanuit de SP. De Vrije Socialisten zijn sinds die tijd vertegenwoordigd in de Gemeenteraad en Commissies, maar ook hebben wij deel uitgemaakt van het College van B&W, met steun van de Fractie Vermooten.

Nadat, recentelijk, enkele leden zich hadden aangesloten bij andere partijen, hebben wij besloten door te gaan. Door te gaan met het oude Verkiezingsprogramma en door te gaan met bekende en met nieuwe gezichten. Een mix van oud en jong, met een brede vertegenwoordig uit alle lagen van de samenleving en met kunde, kennis en vaardigheden.
Het Verkiezingsprogramma pretendeert op hoofdpunten het beeld te schetsen waar wij voor staan en wat wij willen bereiken. Het is wellicht niet volledig, maar geeft richting, de richting waarin wij herkenbaar willen zijn. Het geeft de toekomst weer zonder de politieke realiteit uit het oog te verliezen, een realistische opstelling.

Als voorbeeld willen wij 'Zeestad' aandragen. Wij geven aan dit 'op termijn, als de ontwikkeling van het stadshart is afgerond, op te willen heffen'. Dit, onder andere, vanwege de langlopende afspraken die gemaakt zijn, de onmogelijkheid vanuit de verdeeldheid van de Gemeenteraad om te komen tot een voldragen visie. Wat sowieso dient te gebeuren is de afstand tussen Zeestad en de invloed van de Gemeenteraad te verkleinen. Dit geldt ook voor de overige, in de volksmond genoemde, 'verbonden partijen'. De afstand die deze partijen tot de Gemeenteraad hebben, maakt dat invloed en medezeggenschap niet zichtbaar zijn. Zowel de rol van de raad als van deze partijen dient herzien en aangepast te worden.Als we spreken over gezondheid bedoelen wij daarmee dat alle inwoners in staat gesteld moeten worden om deel te nemen aan welke beoefening van welke sport dan ook. Naast het sociale aspect dient ook het fysieke aspect, alle vormen van overgewicht, niet onderschat te worden.

Naast de mens staat het milieu bij ons in een hoog vaandel. Iedere vorm van vervuiling dient bestreden te worden. Dat behelst zowel de huishoudelijke afvalstromen als de afvalstromen die gepaard gaan met vervoersverplaatsingen.

De dieren in meest brede zin van het woord zijn een indicator over hoe wij omgaan met de natuur. Huisdieren voegen veel toe aan het bestaan. Ook dat is een zaak die ons ter harte gaat. Achteruitgang van bijvoorbeeld het aantal huismussen en insectensoorten dienen als indicator van de achteruitgang. Daartoe dienen maatregelen genomen te worden.

Kortom een programma waar veel in zit, waarbij de verbinding centraal staat, waar enthousiaste mensen zich sterk voor maken, ieder op  zijn manier.
Kortom een inclusieve samenleving, waar (ziekenhuis)zorg dichtbij is, waar solidariteit, het mens zijn centraal staat , waar marktwerking verbannen wordt, waar inwoners bepalen.