Actiepunten uitgebreid

 

Stadhuis?! Beslis(t) (n)u!!

Of het nu renoveren of nieuwbouw wordt wij vinden het belangrijk dat er een besluit genomen wordt én dat hieraan gehouden wordt. Het steeds weer opnieuw uitstellen of onderzoeken van mogelijkheden kost onnodig meer geld. De stad en inwoners zijn gebaat bij een duidelijke lijn en een definitief besluit. 

Iedereen Betaalbaar Wonen

Als we de jongeren voor onze stad willen behouden is het belangrijk dat er voor hen genoeg betaalbare woningen zijn. En dat zij de mogelijkheid krijgen om met een gunstige financiële regeling als starter een woning te kopen. Maar ook voor ouderen geldt dat zij genoeg mogelijkheden moeten hebben om zelfstandig te wonen in een betaalbare woning. Over het algemeen vinden wij het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen in onze stad moeten zijn.

Duurzame, Efficiënte Energie

Wij hebben en verantwoording naar de generaties na ons en dan is het van belang dat we de aarde niet leegroven. Duurzame energie moet toegankelijk zijn voor iedereen en gestimuleerd worden bij het bedrijfsleven. Geen langdurige aanvraag trajecten, maar snel doorpakken als het gaat om duurzaam werken.

Intergratie in de wijken

Het integreren van nieuwkomers gaat op een natuurlijke en snellere manier als zij in de wijken wonen. Juist dan is er meer onderling contact mogelijk wat de het leren van de taal en gewoontes versneld.

Bus naar Julianadorp 1,- euro

Een goede goedkope busverbinding tussen Julianadorp en Den Helder draag =t er toe bij dan Julianadorpers eerder naar Den Helder gaan voor schoolbezoek en inkopen.

Legaliseren wietteelt voor Coffeeshops

Door deze teelt uit de illegaliteit te halen, verwachten wij dat er ook minder criminaliteit mee gemoeid zal zijn. 

Schuld? Hulp via de WMO!

De gemeente zou in de schuldhulpverlening weer een prominente rol moeten innemen. Bij grote schuldenlast, stress en uitzichtloosheid kan de gemeente zijn burgers helpen door de last op zich te nemen. Middels een krediet en schuldhulpverlening met een budgettering begeleidingstraject zou dit mensen kunnen helpen.

Meer beweging in onderwijs en zorg

Het is aangetoond dat bewegen goed is voor mensen. Stimuleren van de beweging op school door schoolzwemmen weer in te voeren lijkt ons een goed idee. Maar ook beweging zien als preventiemiddel om ziek/zorg te voorkomen, zou meer aandacht verdienen.