Ons Team

Leer ons team kennen, wij stellen ons graag aan u voor.

Meer

Historie

Wilt u meer weten over onze doelestellingen?

Meer

Programma

Lees meer over ons verkiezingsprogramma.

Meer

Nieuws

Het laatste nieuws over de vrije socialisten.

Meer

Laatste nieuws

01/03/2018

Waar kunt u ons ontmoeten:

Dinsdag 13 maart zijn wij aanwezig bij het Politiek Debat in Julianadorp, locatie Junior College. Inloop vanaf 19:00, debat begint om 19:30.

Zaterdag 17 maart staan wij op de Verkiezingsmarkt, in het voormalig V&D pand aan de Beatrixstraat.

Maandagavond 19 maart zijn wij aanwezig bij de bijeenkomst ‘Een kijkje in de Politieke Keuken van Den Helder’ in Buurthuis Elto. Inloop vanaf 19:30, programma van 20:00 - 21:00 uur. Informeel napraten tot 21:30.


       Menselijke waardigheid

Gelijkwaardigheid

      Solidariteit

Eenieder moet in vrijheid mee kunnen beslissen over de inrichting van de lokale samenleving. Wij vinden dat er met eenieder respectvol om moet worden gegaan en dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid, zoals dit in artikel 20 van de Nederlandse grondwet benoemd wordt. Wij noemen dit menselijke waardigheid. 

Naast menselijke waardigheid staat ook gelijkwaardigheid hoog bij ons in het vaandel. Elkaar niet tolereren, maar accepteren, geen discriminatie maar gelijke kansen voor iedereen. De mogelijkheden van mensen zijn echter niet altijd gelijk. Door elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen geven we alle mensen een kans op een gelukkig en menswaardig bestaan. Dit noemen wij solidariteit.

Deze drie aspecten vormen de grondslag van de Vrije Socialisten.

Bovenstaande zijn tevens onze speerpunten